XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” rozstrzygnięty

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” rozstrzygnięty

15 marca b.r. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie już po raz trzynasty zorganizował konkurs recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” adresowany do uczniów szkół powiatu pajęczańskiego. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego ZS w Działoszynie – mgr Anna Adrjanowicz-Noga. Patronat sprawuje Starostwo Pajęczańskie i Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prezentowali twórczość  brytyjską w malowniczej scenerii Zespołu Parkowo-Pałacowego w Działoszynie.  Sięgali po utwory takich klasyków, jak William Szekspir, Lord Byron, Oscar Wilde, William Butler Yeats. Wybierali też współczesnych twórców, takich jak Jojo Moyes, Paula Hawkins, J.K. Rowling, czy J.R.R. Tolkien. Zgodnie z konwencją konkursu każdy uczestnik prezentował dwa utwory, wiersz i fragment prozy, z których jeden w języku angielskim, a drugi w przekładzie na język polski. Jury, składające się z anglistów i literaturoznawców oceniło poprawność językową, wyraz artystyczny oraz dobór repertuaru i spośród 37 uczestników wyłoniło zwycięzców:

W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych:

 • I miejsce – Oliwier Noga (Szkoła Podstawowa nr 2 w Działoszynie)
 • II miejsce – Maja Przerywacz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Działoszynie)
 • III miejsce – Daria Niemczak (Zespół Szkół w Trębaczewie)

wyróżnienia:

 • Marta Włodarczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa w Siemkowicach)
 • Amelia Leszczyk (Gimnazjum w Działoszynie)
 • Julia Kołtek (Szkoła Podstawowa w Raciszynie)
 • Jakub Tomalka (Zespół Szkół w Trębaczewie)

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • I miejsce – Maria Szymczyk (Zespół Szkół w Pajęcznie)
 • II miejsce – Klaudia Matusiak (Zespół Szkół w Działoszynie)
  oraz Natalia Kowalska (Zespół Szkół w Pajęcznie)
 • III miejsce – Kinga Nowak (Zespół Szkół w Działoszynie)

W części pozakonkursowej uczniowie ZS w Działoszynie: Kinga Gmyrek (IIITb) i Wiktor Klimczak (I Ti) zaprezentowali w języku angielskim skecz pt. „Rules are rules”  przygotowany pod kierunkiem mgr A. Adrjanowicz-Noga.  Konkursowi towarzyszyło wiele emocji i zdrowej rywalizacji między uczestnikami.


Content | Menu | Access panel