.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani Marii Drabik, która w latach 1999-2017 pracowała w naszej szkole jako nauczyciel matematyki. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 14.01.2021 r., o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Działoszynie. Dyrekcja

Czytaj dalej


Dziecięcy Telefon Zaufania

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania  800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej.

Czytaj dalej


RUSZA III EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO ‘’ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM’’

Od połowy grudnia rusza nabór do III edycji projektu „Zawodowcy w Łódzkiem. Stypendia dla najzdolniejszych.” Stypendia przeznaczone będą dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z klas II, III, i IV. W III edycji projektu stypendium będzie wynosiło 3.000 zł. Regulamin projektu stypendialnego dostępny będzie na stronie: www.zawodowcy.lodzkie.pl  od 16 grudnia.     Do projektu aplikować będą mogli uczniowie którzy: – w roku szkolnym 2020/2021 są […]

Czytaj dalej


Projekt „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie”

  Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować uczniów Technikum  o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W DZIAŁOSZYNIE”. Projekt jest współfinansowany z  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 11 – XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie 03 – XI.3 -Kształcenie zawodowe; Poddziałanie 01 – XI.3.1 – Kształcenie […]

Czytaj dalej