Studniówka

W dniu 4 stycznia 2020 roku odbyła się w naszej szkole studniówka. Bal rozpoczął się odśpiewaniem przez uczniów Gaudeamus. Następnie głos zabrała wicedyrektor Zespołu Szkół pani Barbara Makaruk, która oficjalnie rozpoczęła uroczystość słowami „poloneza czas zacząć”. Słowa  podziękowania za trud włożony w naukę i wychowanie złożyli uczniowie na ręce wychowawczyń pań: Małgorzaty Putry i Erwiny Bugajskiej. Starosta Powiatu Pajęczańskiego pan Zbigniew Gajęcki w ciepłych słowach […]

Czytaj dalej


Stypendia do wzięcia

Informacja o projekcie   Projekt stypendialny  pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, realizowany jest przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;  Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie […]

Czytaj dalej