Poezja i Proza Twórców Brytyjskich

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i Proza Twórców Brytyjskich” odbywa się cyklicznie od roku 2007. Pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy jest nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie mgr Anna Adrjanowicz-Noga. Przedsięwzięciem tym rozbudza zainteresowanie literaturą brytyjską wśród młodzieży, upowszechnia twórczość poetów i pisarzy tego obszaru językowego, zachęca do własnych oszukiwań i interpretacji utworów. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych co roku przybliżają kolejne utwory, ukazujące piękno i specyfikę literatury twórców brytyjskich. Zgodnie z założeniem konkursu uczestnicy prezentują po dwa utwory, z czego jeden w przekładzie, a drugi w oryginale i tym samym doskonalą swoje umiejętności językowe, mierząc się często z niełatwym, staroangielskim językiem. Ćwiczą poprawną wymowę i intonację, jak również przekaz artystyczny. Z niezwykłą wrażliwością oddają dzieła takich twórców, jak: Shakespeare, Dickens, Worthsworth, Blake, Davidson, Wilde, Yeats, Fielding Townsend, Thomas czy Simons, a ich występy są niezapomnianą lekcją języka angielskiego.

Uczestnicy konkursu podlegają fachowej ocenie jurorów, wśród których rokrocznie zasiada John Gordon Brown – doświadczony lektor języka angielskiego, miłośnik literatury, a przede wszystkim native speaker, mgr Małgorzata Wolna – nauczyciel języka polskiego i znawca literatury, mgr Sebastian Barczak – wieloletni recytator i nauczyciel oraz językoznawca – przedstawiciel wydawnictwa językowego.

Od początku konkurs objęty jest patronatem Starosty Pajęczańskiego, który wpisał tę imprezę do kalendarza imprez powiatowych. Organizator konkursu dodatkowo pozyskuje innych sponsorów, takich jak: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, telefonia komórkowa Play, wydawnictwa językowe oraz prywatne firmy w celu uczynienia tego konkursu bardziej atrakcyjnym, zarówno dla uczestników, nauczycieli przygotowujących uczniów, jak i dla widzów.

Tradycją konkursu stało się prezentowanie w części pozakonkursowej fragmentów sztuk w języku angielskim, np. „Romeo and Juliet”, „Hamlet” Williama Shakespeare’a, „The Importance of being Earnest” Oscara Wilde’a oraz skeczy, które pozwalają uczestnikom choć na chwilę zapomnieć o rywalizacji i zrelaksować się. Scenki te przygotowują uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie pod kierunkiem mgr Anny Adrjanowicz-Noga.

Content | Menu | Access panel