Technik Logistyk

Drogi Rodzicu, jeśli zauważyłeś u swojego dziecka umiejętność planowania, organizowania i porządkowania danych oraz takie cechy jak rzetelność, komunikatywność, pewność siebie, otwartość, odporność na stres, elastyczność w myśleniu to zachęcamy do wyboru Technikum Logistycznego.

Proszę pamiętać, że w procesie rekrutacji uwzględnione będą takie przedmioty jak: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

Są one istotne ze względu na przedmioty realizowane w tej klasie w zakresie rozszerzonym, a mianowicie: geografia, język angielski.

Technik Logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

W wyniku kształcenia uczeń po zdaniu egzaminów, zdobędzie następujące kwalifikacje:

  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu

Zawodowe przedmioty teoretyczne i praktyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych. Ciągła praktyka zawodowa odbywa się z reguły u lokalnych pracodawców.

W ostatnich latach szkoła uzyskała akredytację Erasmus +, dzięki czemu oferuje możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą, w ciekawych kulturowo i krajobrazowo krajach europejskich takich jak: Portugalia, Hiszpania, Anglia, Włochy czy Bułgaria.  Praktyki te pozwalają doskonalić wiedzę i umiejętności z języków obcych, zdobywać cenne doświadczenie zawodowe oraz uzyskać certyfikaty Europass honorowane w całej Europie. 

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą pracować:

  • w firmach transportowych,
  • w przedsiębiorstwach spedycyjnych,
  • w centrach logistycznych,
  • w zakładach komunikacji miejskiej,
  • w przedsiębiorstwach magazynowych,
  • na lotniskach,
  • w portach morskich,
  • na stacjach kolejowych

lub kontynuować naukę  na wybranych przez siebie uczelniach wyższych.

Content | Menu | Access panel