Comenius – Europa zjednoczona, ale różnorodna…

„Europa zjednoczona, ale różnorodna. Tradycje narodowe i lokalne. Tolerancja dla odmienności.”

„Europe united but varied. Local and national traditions. Tolerate the difference.”

W tym projekcie nasza szkoła brała udział w latach 2003-2006. Naszymi partnerami były szkoły z Sabadell (Hiszpania) i Eberswalde (Niemcy). Udział w projekcie przyczyniał się do zwiększenia motywacji do nauki i promowania nauki języków obcych oraz do wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych. Działania podejmowane w czasie realizacji projektu przez uczniów i nauczycieli przyniosły konkretne efekty. Wymieniliśmy się doświadczeniami, a wyjazdy uczniów do Hiszpanii i Niemiec były najlepszą lekcją geografii. Koordynatorem programu był p. Grzegorz Puch. W projekcie pracowali również nauczyciele: Aneta Brzezińska-Leszczyk, Małgorzata Putra, Krystyna Januszkiewicz, Anna Adrjanowicz-Noga, Ewelina Cichoń-Kościelna, Erwina Bugajska i Roman Chudy.

Cele projektu:

 • wspólna praca grupy szkół nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
 • wymiana doświadczeń,
 • badanie i poznawanie różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej i społecznej,
 • podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych,
 • pomoc uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do otwartej na świat społeczności europejskiej,
 • promowanie nauki języków obcych.

Rezultaty końcowe uzyskane w realizacji projektu:

 • strona internetowa projektu,
 • słownik podstawowych wyrazów i zwrotów,
 • wystawy fotograficzne,
 • foldery,
 • płyty CD.

Rok szkolny 2004/2005:

W dniach 22-28.10.2004 r. odbyła się partnerska wizyta naszych uczniów w Eberswalde (Niemcy). Uczestniczyliśmy we wspólnej lekcji o tolerancji, przeprowadziliśmy ankietę, rozwiązywaliśmy krzyżówki. Opracowaliśmy polsko-niemiecko-hiszpański słownik podstawowych wyrazów i zwrotów. Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów i 4 nauczycieli. W wolnych chwilach zwiedzaliśmy m.in. Berlin i Poczdam.

Rok szkolny 2005/2006:

W naszej szkole odbyła się wizyta podsumowująca 3-letni okres współpracy. W dniach 08-12.02 odwiedzili nas uczniowie z Hiszpanii i Niemiec wraz ze swymi opiekunami. Podczas tej wizyty odbyła się lekcja międzykulturowa prowadzona w języku angielskim przez p. Anetę Brzezińską-Leszczyk, w której uczestniczyli młodzi goście oraz polscy uczniowie. Temat lekcji to: „Wyspa Monomulti czy rzeczywistość europejska – czyli jak uczymy się tolerancji międzykulturowej”. Głównymi celami było: uświadomienie sobie indywidualnych różnic oraz własnej tożsamości kulturowej, a także nauka akceptacji i szacunku dla odmiennych cech osobowościowych oraz kulturowych przyzwyczajeń. Ponadto młodzież polska (pod kierunkiem p. Erwiny Bugajskiej i p. Eweliny Cichoń-Kościelnej) przygotowała i poprowadziła wieczornicę poświęconą Holocaustowi i wspomnieniom obozowych więźniów różnej narodowości. Ta wspaniała lekcji historii przygotowała wszystkich uczestników projektu do realizacji programu „Tolerancja i zrozumienie”, którego koronnym elementem była wycieczka do obozu w Oświęcimiu, zorganizowana przez klasę I TI wraz z wychowawcą p. Grzegorzem Puchem. Całe popołudnie poświęciliśmy także na wspólne opracowywanie strony internetowej na temat: „Tradycje narodowe i lokalne”. Pomogli nam w tym nauczyciele: Krystyna Januszkiewicz, Małgorzata Putra, Roman Chudy, Anna Adrjanowicz-Noga oraz wcześniej już wymienione Panie. Góralski folklor zaproszeni zagraniczni goście mogli podziwiać w Zakopanem, a tradycyjnych polskich potraw zakosztowali w domu naszego kolegi z klasy 2B – Pawła Strzelca. Podczas tej wizyty zaprezentował się nasz szkolny teatr z przedstawieniem kabaretowym i pantomimą. Występ ten uświetnili Hiszpanie ucząc nas swoich katalońskich piosenek i tańców.

Content | Menu | Access panel