Politechnika Śląska

Idea objęcia patronatem szkół ponadgimnazjalnych przez uczelnie wyższe to możliwość poznania przez młodzież środowiska akademickiego, jego życia kulturalnego i naukowego.

7 listopada 2013 roku nasza szkoła objęta została opieką naukową i dydaktyczną ze strony wyższej uczelni. Umowa o współpracy została podpisana z Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej. Patronat objął zarówno klasy technikum, jak i ogólnokształcące. Ze strony Politechniki Śląskiej umowę podpisał dziekan Wydziału dr hab. Inż. Bogusław Łazarz na podstawie pełnomocnictwa Rektora. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor mgr Dorota Czuba.

Współpraca w ramach patronatu polegać będzie między innymi na merytorycznym wspomaganiu procesu dydaktycznego w celu przygotowania młodzieży do kontynuacji nauki na studiach wyższych, również na Politechnice Śląskiej. Umowa patronacka przewiduje możliwość udziału naszej młodzieży w zajęciach na Politechnice, co pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni. Będą również prowadzone zajęcia przez nauczycieli akademickich w naszej szkole.

Jesteśmy przekonani, że forma współpracy nawiązana w ramach patronatu przyczyni się do rozwoju młodzieży i przełoży na się na świadome podjęcie decyzji o wyborze swojej drogi edukacyjnej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Zajęcia prowadzone przez wykładowców Politechniki Śląskiej, Wydział Transportu:

Prace wykonane przez naszych uczniów promujące Politechnikę Śląską, Wydział Transportu:

Content | Menu | Access panel