Kalendarz

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w roku szkolnym 2022/23
wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Szkoły

  • 31.10.2022 r. (piątek)
  • 22.12.2022 r. (czwartek)
  • 02.01.2023 r. (poniedziałek)
  • 02.05.2023 r. (wtorek)
  • 04.05.2023 r. (czwartek)
  • 05.05.2023 r. (piątek)
  • 08.05.2023 r. (poniedziałek)
  • 09.06.2023 r. (piątek)
Content | Menu | Access panel