Kalendarz

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w roku szkolnym 2023/24
wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Szkoły

  • 13.10.2023 r. (piątek)
  • 10.11.2023 r. (piątek)
  • 22.12.2023 r. (piątek)
  • 02.01.2024 r. (wtorek)
  • 02.05.2024 r. (czwartek)
  • 06.05.2024 r. (poniedziałek)
  • 07.05.2024 r. (wtorek)
  • 08.05.2024 r. (środa)
  • 09.05.2024 r. (czwartek)
  • 31.05.2024 r. (piątek)
Content | Menu | Access panel