Liceum Ogólnokształcące – Klasa Mundurowa

Drogi Rodzicu, jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko ceni hierarchię i pozycję, lubi dyscyplinę, regulaminy, porządek, jest odważne, odpowiedzialne i nie ma problemów z podporządkowaniem się innym osobom w danej grupie oraz solidnie i na czas wypełnia swoje obowiązki to zachęcamy do wyboru Liceum Ogólnokształcącego – klasy mundurowej.

Proszę pamiętać, że w procesie rekrutacji uwzględnione będą takie przedmioty jak: język polski, język obcy, matematyka, geografia oraz świadectwo zdrowia.

Są one istotne ze względu na przedmioty realizowane w tej klasie w zakresie rozszerzonym, a mianowicie: język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Nasze liceum proponuje kształcenie w klasie mundurowej, aby zaznajomić młodzież z zasadami i regułami panującymi w formacjach mundurowych. Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu działania policji i straży, wzbogaconą o szereg zajęć praktycznych. Uczniowie poznają m.in., specyfikę pracy w służbach mundurowych psychologiczno-etyczne aspekty działań policyjnych, elementy działań prewencyjnych, wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki, wybrane zagadnienia ruchu drogowego, elementy prawa, techniki samoobrony, obezwładnień policyjnych, sztuk walki i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kilka razy w semestrze uczniowie odwiedzą Powiatową Komendę Policji oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie w Pajęcznie. Wezmą udział w prelekcjach i warsztatach organizowanych przez funkcjonariuszy Policji, poznają pracę formacji mundurowych „od kuchni”.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę:

  • w Wyższej Szkole Policji
  • w Akademii Wychowania Fizycznego
  • w Wyższej Szkole Pożarniczej
  • w zawodach związanych z bezpieczeństwem narodowym, ratownictwem medycznym czy pożarnictwem, ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy itp.

lub mają możliwość aplikowania do pracy w formacjach Policji lub innych służbach mundurowych

Content | Menu | Access panel