Technik Informatyk

Drogi Rodzicu, jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko cechuje umiejętność współpracy, zaangażowanie, innowacyjność i kreatywność, komunikatywność, nastawienie na rozwój i naukę języków obcych, a także umiejętność logicznego i analitycznego myślenia to zachęcamy do wyboru Technikum Informatycznego.

Proszę pamiętać, że w procesie rekrutacji uwzględnione będą takie przedmioty jak: język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

Są one istotne ze względu na przedmioty realizowane w tej klasie w zakresie rozszerzonym, a mianowicie: matematyka, informatyka.

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysł, skończywszy na rozrywce.

W wyniku kształcenia uczeń po zdaniu egzaminów, zdobędzie następujące kwalifikacje:

  • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych   i lokalnych sieci komp.
  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zawodowe przedmioty teoretyczne i praktyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych. Ciągła praktyka zawodowa odbywa się z reguły u lokalnych pracodawców.

W ostatnich latach szkoła uzyskała akredytację Erasmus +,  dzięki czemu oferuje możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą, w ciekawych kulturowo i krajobrazowo krajach europejskich takich jak:  Portugalia, Hiszpania, Anglia, Włochy czy Bułgaria.  Praktyki te pozwalają doskonalić wiedzę i umiejętności z języków obcych, zdobywać cenne doświadczenie zawodowe oraz   uzyskać certyfikaty Europass honorowane w całej Europie. 

Absolwenci szkoły mogą pracować:

  • we wszystkich firmach, w których praca na komputerach jest podstawą działania – m.in.  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
  • w przemyśle, gdzie informatyzacja jest potrzebna przy procesie zarządzania i sterowania produkcją produkcyjnym.

lub kontynuować naukę  na wybranych przez siebie uczelniach wyższych.

Content | Menu | Access panel