Comenius – Niepowodzenia szkolne i sposoby…

„Niepowodzenia szkolne i sposoby przeciwdziałania im. Dzielimy się europejskim doświadczeniem.”

„School failures and ways of counteracting them. Sharing European experience.”

W latach 2008-2010 w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w naszej szkole realizowany był projekt „Niepowodzenia szkolne i sposoby przeciwdziałania im. Dzielimy się europejskim doświadczeniem”. W jego realizację, oprócz naszej szkoły, która była koordynatorem projektu, zaangażowane były szkoły z Włoch, Szwecji i Turcji.

Celem projektu było:

  • wzajemne poznanie tradycji i kultury innych państw,
  • nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi,
  • pomoc uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do społeczności europejskiej,
  • podniesienie poziomu edukacji szkolnej.

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie odwiedzili szkoły w poszczególnych krajach, dzielili się wiedzą dotyczącą pracy z uczniem z niepowodzeniami szkolnymi, wspólnie wypracowywali sposoby przeciwdziałania trudnościom szkolnym.

Zorganizowane wyjazdy i konieczność komunikowania się z ludźmi w obcym języku, były także świetną okazją do szlifowania języka angielskiego, poprawy komunikacji interpersonalnej, poznania historii i kultury danego kraju, a przede wszystkim dobrym treningiem radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Pierwsza wizyta robocza w ramach projektu miała miejsce w naszym Zespole Szkól we wrześniu 2008 roku, kolejna również u nas odbyła się listopadzie tego samego roku. Natomiast nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły wyjeżdżali do Szwecji (we wrześniu 2009 roku) oraz do Turcji (w maju 2010 roku).

Content | Menu | Access panel