Młodzi dla Wolności

4 czerwca 2014 roku obchodziliśmy 25 rocznicę wolnych wyborów do Sejmu i Senatu z 1989 roku. Przemiany, które dokonały się wówczas w Polsce zmieniły bieg historii i pchnęły Europę Środkowo-Wschodnią na drogę demokratycznych przemian. Upadek komunizmu w Polsce mógł się dokonać dzięki wielowiekowej tradycji walki o wolność, której jakże liczne przykłady pięknie wpisały się w historię naszego kraju.

Aby uczcić rocznicę tych historycznych wydarzeń, wzięliśmy udział w projekcie „Młodzi dla Wolności”, który ma na celu zachęcenie młodych ludzi do poznania najnowszej historii Polski, historii przełomu roku 1989 i przemian, które nastąpiły w jego wyniku. Projekt ten umożliwia kształtowanie postaw patriotycznych, przejawiających się między innymi troską o losy państwa, na które każdy pełnoletni obywatel ma realny wpływ choćby poprzez udział w wyborach.

Działania realizowane w naszej szkole w ramach projektu Młodzi dla Wolności do 30 kwietnia 2014 roku to:

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

20 lutego 2014 roku spacerowaliśmy śladami walczącej stolicy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzież miała wówczas możliwość poznania historii zrywu niepodległościowego, który wymierzony był militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR. Powstańcy mieli nadzieję, że uda się zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Uczniowie uświadomili sobie, że 1944 roku po broń chwycili młodzi ludzie, będący niejednokrotnie w ich wieku.

Udział w projekcie Wybory. Lubię to!

27 lutego 2014 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Wybory. Lubię to!” mającym na celu informowanie, a tym samym promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, związanych z aktywnym uczestnictwem w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Projekt został zrealizowany przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród organizatorów projektu znalazł się m.in. dr Stefan Jan Jaworski – przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Wystawa IPN „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”.

1 marca 2014 roku uczciliśmy pamięć bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa Polskiego, postanowili, mimo formalnego zakończenia II wojny światowej, stoczyć nierówną i heroiczną walkę o wolną i demokratyczną ojczyznę. Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole wystawę Instytutu Pamięci Narodowej „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”. Ideę, która przyświecała partyzantom w pełni oddają ostatnie słowa kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, wypowiedziane przed wyrokiem śmierci: „Celem Konspiracyjnego Wojska Polskiego było niedopuszczenie do utrwalania się obcego reżimu, dyktatury policyjnej, lecz aby naród wypowiedział się w wolnych wyborach i sam decydował o swoim ustroju”.

Content | Menu | Access panel