Zespół Szkół

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Działoszynie

Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia

ZNAK JAKOŚCI SZKOŁY - PERSPEKTYWY

 

60 LAT SZKOŁY

 

Nowość w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024

Klasa Mundurowa

Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu działania policji i straży, wzbogaconą o szereg zajęć praktycznych. Uczniowie poznają m.in., specyfikę pracy w służbach mundurowych psychologiczno-etyczne aspekty działań policyjnych, elementy działań prewencyjnych, wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki, wybrane zagadnienia ruchu drogowego, elementy prawa, techniki samoobrony, obezwładnień policyjnych, sztuk walki i pierwszej pomocy przedmedycznej.

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Erasmus+

2022-1- PL01-KA121-VET-000067920

Kierunki ksztcałcenia

w naszym zespole szkół

KLASA MUNDUROWA NOWOŚĆ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, matematyka, wos.

KLASA MEDYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język obcy (angielski/niemiecki).

klasa europejska

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język obcy (angielski/niemiecki), wos, geografia.

technik programista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka.

technik informatyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka.

technik logistyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, język angielski.

technik budownictwa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, chemia/fizyka.

Branżowa szkoła I stopnia

Uczniowie w szkole pobierają naukę
w zakresie kształcenia ogólnego.

Aktualności

Zobacz co się u nas dzieje...

dziękujemy za współpracę

Content | Menu | Access panel