Zespół Szkół

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Działoszynie

Liceum Ogólnokształcące
Technikum

ZNAK JAKOŚCI SZKOŁY - PERSPEKTYWY

 

PANEL REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW

 

Nowość w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024

Klasa Mundurowa

Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu działania policji i straży, wzbogaconą o szereg zajęć praktycznych. Uczniowie poznają m.in., specyfikę pracy w służbach mundurowych psychologiczno-etyczne aspekty działań policyjnych, elementy działań prewencyjnych, wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki, wybrane zagadnienia ruchu drogowego, elementy prawa, techniki samoobrony, obezwładnień policyjnych, sztuk walki i pierwszej pomocy przedmedycznej.

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Erasmus+

2022-1- PL01-KA121-VET-000067920

Kierunki ksztcałcenia

w naszym zespole szkół

KLASA MUNDUROWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, matematyka, wos.

klasa europejska

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język obcy (angielski/niemiecki), wos, geografia.

technik programista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka.

technik informatyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka.

technik logistyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, język angielski.

technik budownictwa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, chemia/fizyka.

Aktualności

Zobacz co się u nas dzieje...

dziękujemy za współpracę

Content | Menu | Access panel