Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, w pozostałych dziedzinach wiedzy ma wyniki co najmniej dobre.

 • Rok szkolny 2022/2023 – Mateusz Ryś, Emilia Wawrzyniak
 • Rok szkolny 2021/2022 – Jakub Bugajski, Mateusz Ryś, Mateusz Bzdak
 • Rok szkolny 2020/2021 – Justyna Rosa, Oliwia Chmiel, Marek Kacper, Mateusz Bzdak
 • Rok szkolny 2019/2020 – Marta Cieśla, Marlena Wolna
 • Rok szkolny 2018/2019 – Maciej Mendak
 • Rok szkolny 2017/2018 – Kamila Szmigiel, Maciej Mendak
 • Rok szkolny 2016/2017  – Matylda Makaruk, Maciej Mendak
 • Rok szkolny 2015/2016  – Daria Wolna, Konrad Radek
 • Rok szkolny 2014/2015 – Anna Putra, Konrad Radek
 • Rok szkolny 2013/2014 – Ewa Gronostaj
 • Rok szkolny 2011/2012 – Aleksandra Maciejewska, Mariusz Lont
 • Rok szkolny 2010/2011 – Katarzyna Kiedos, Mariusz Lont
 • Rok szkolny 2009/2010 – Milena Skibińska
 • Rok szkolny 2008/2009 – Milena Skibińska, Damian Krawczyk
 • Rok szkolny 2007/2008 – Kamil Drab, Mateusz Sobalak
 • Rok szkolny 2006/2007 – Krzysztof Kasprzak
 • Rok szkolny 2005/2006 – Julita Garbowska
 • Rok szkolny 2004/2005 – Katarzyna Dworzyńska
 • Rok szkolny 2003/2004 – Iwona Wojtal
 • Rok szkolny 2002/2003 – Ewelina Posmyk
 • Rok szkolny 2001/2002 – Paulina Stachera
 • Rok szkolny 2000/2001 – Krzysztof Mielczarek, Tomasz Goral
 • Rok szkolny 1999/2000 – Jakub Wojtal
 • Rok szkolny 1998/1999 – Magdalena Mikołajczyk
 • Rok szkolny 1997/1998 – Anna Różańska
Content | Menu | Access panel