Technik Programista

Technik Programista

Drogi Uczniu, jeśli potrafisz szybko przystosowywać się do zmian, potrafisz czytać ze zrozumieniem, w tym w języku angielskim, wyróżniasz się dociekliwością poznawczą, matematyka i przedmioty ścisłe nie sprawiają ci problemów, a ponadto jesteś nastawiony na samorealizację, sukces i karierę to Technikum Programistyczne jest dla Ciebie najlepszą szkołą.

Pamiętaj, że w procesie rekrutacji uwzględnione będą takie przedmioty jak: język polski, matematyka, język obcy, informatyka / fizyka.

Są one istotne ze względu na przedmioty realizowane w tej klasie w zakresie rozszerzonym, a mianowicie: matematyka, informatyka.

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. To znakomity wybór drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Zawód ten daje możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych oraz desktopowych.

W wyniku kształcenia uczeń po zdaniu egzaminów, zdobędzie następujące kwalifikacje:

  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Zawodowe przedmioty teoretyczne i praktyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych. Ciągła praktyka zawodowa odbywa się z reguły u lokalnych pracodawców.

W ostatnich latach szkoła uzyskała akredytację Erasmus +, dzięki czemu oferuje możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą, w ciekawych kulturowo i krajobrazowo krajach europejskich takich jak: Portugalia, Hiszpania, Anglia, Włochy czy Bułgaria.  Praktyki te pozwalają doskonalić wiedzę i umiejętności z języków obcych, zdobywać cenne doświadczenie zawodowe oraz uzyskać certyfikaty Europass honorowane w całej Europie. 

Absolwenci szkoły mogą pracować w:

  • w specjalistycznych przedsiębiorstwach informatycznych,
  • we własnej firmie świadczącej usługi informatyczne
  • w przemyśle, gdzie informatyzacja jest potrzebna przy procesie zarządzania i sterowania produkcją produkcyjnym.

lub kontynuować naukę na wybranych przez siebie uczelniach wyższych.

Content | Menu | Access panel