Politechnika Opolska

Idea objęcia patronatem szkół ponadgimnazjalnych przez uczelnie wyższe to możliwość poznania przez młodzież środowiska akademickiego, jego życia kulturalnego i naukowego.

19 maja 2014 nasze szkoła objęta została opieką naukową i dydaktyczną ze strony kolejnej wyższej uczelni. Umowa o współpracy została podpisana z Wydziałem Budownictwa Politechniki Opolskiej. Patronat objął zarówno klasy liceum ogólnokształcącego i technikum – w szczególności technikum budowlanego.

Ze strony Politechniki Opolskiej umowę podpisał dziekan Wydziału prof. dr hab. Stefanię Grzeszczyk na podstawie pełnomocnictwa Rektora. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor mgr Dorota Czuba.

W ramach patronatu podejmowane będą wspólne inicjatywy, edukacyjne uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze stron, a w szczególności:

  • przekazywanie informacji ze strony Politechniki o organizowanych konferencjach, sympozjach, i innych wydarzeniach edukacyjnych,
  • wykłady, warsztaty wraz z promocja Politechniki na terenie szkoły,
  • zwiedzanie Politechniki z możliwością uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach prowadzonych przez uczelnię,
  • pomoc w przygotowaniu uczniów technikum do egzaminów zawodowych.

Jesteśmy przekonani, że forma współpracy nawiązana w ramach patronatu przyczyni się do rozwoju młodzieży i przełoży na się na świadome podjęcie decyzji o wyborze swojej drogi edukacyjnej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Content | Menu | Access panel