Technik Budownictwa

Drogi Rodzicu, jeśli zauważyłeś u swojego dziecka umiejętność planowania i organizowania, pomysłowość, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne oraz chęć do rysowania, konstruowania i budowania zapraszamy do wyboru Technikum Budowlanego.

Proszę pamiętać, że w procesie rekrutacji uwzględnione będą takie przedmioty jak: język polski, język obcy, matematyka, fizyka / chemia.

Są one istotne ze względu na przedmioty realizowane w tej klasie w zakresie rozszerzonym, a mianowicie: matematyka, chemia/fizyka.

Budownictwo to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zapotrzebowanie na dobrych fachowców z rzetelną wiedzą z umiejętnościami rośnie z roku na rok. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia nadzoru w robotach budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowników, sporządzania obmiarów, kosztorysów, projektów.

W wyniku kształcenia uczeń po zdaniu egzaminów, zdobędzie następujące kwalifikacje:

  • BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

W naszej szkole zawodowe przedmioty teoretyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych, a praktyczne w warsztatach szkolnych. Ciągła praktyka zawodowa odbywa się z reguły u lokalnych pracodawców.

W ostatnich latach szkoła uzyskała akredytację Erasmus +, dzięki czemu oferuje możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą, w ciekawych kulturowo i krajobrazowo krajach europejskich takich jak: Portugalia, Hiszpania, Anglia, Włochy czy Bułgaria.  Praktyki te pozwalają doskonalić wiedzę i umiejętności z języków obcych, zdobywać cenne doświadczenie zawodowe oraz uzyskać certyfikaty Europass honorowane w całej Europie. 

Dodatkowo uczniowie korzystają z szeregu szkoleń zawodowych potwierdzanych Certyfikatem oraz biorą udział w różnorodnych warsztatach na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą pracować:

  • w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • w wytwórniach materiałów budowlanych i w wytwórniach prefabrykatów,
  • w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
  • w pracowniach projektowych
  • jako doradca techniczny,
  • jako przedstawiciel handlowy firmy budowlanej,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

lub kontynuować naukę  na wybranych przez siebie uczelniach wyższych.

Content | Menu | Access panel