Comenius – Energia odnawialna w programie…

„Energia odnawialna w programie nauczania szkół średnich – europejski podręcznik ćwiczeń.”

„Sustainable energy for High School Education – An European Training Tool.”

W latach 2005-2007 realizowaliśmy projekt we współpracy z wieloma partnerami. Celem projektu był rozwój kompleksowych narzędzi szkoleniowych umożliwiających nauczycielom podniesienie zainteresowania uczniów nauką i technologią poprzez promowanie odnawialnej energii w szkoleniu praktycznym.

Skrócony plan pracy:

  1. Rozwój menadżerskich ram projektu.
  2. Dobór zasobów ludzkich dla realizacji projektu.
  3. Poprawa i uaktualnienie istniejącej infrastruktury w instytucji partnerskiej dla optymalnego rozwoju projektu.
  4. Rozwój kompleksowych narzędzi szkoleniowych: pomocy naukowych (CD, zestawów ćwiczeniowych, podręcznika).
  5. Testowanie narzędzi szkoleniowych w konkretnym środowisku (nauczycielskim i klasowym – uczniowskim).
  6. Ocena wewnętrzna i zewnętrzna działań w projekcie.
  7. Rozpowszechnianie rezultatu projektu.
Content | Menu | Access panel