Statuetka Absolwent Roku

Statuetka Absolwent Roku jest najwyższym wyróżnieniem, jakie może otrzymać uczeń kończący naukę w naszej szkole. Przyznawana jest od roku 2009 przez Radę Pedagogiczną tylko jednemu uczniowi, wyróżniającemu się intelektem, wrażliwością i empatią. Aby otrzymać tę nagrodę uczeń musi spełniać co najmniej trzy spośród następujących kryteriów:

 1. na świadectwie kończącym szkołę uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75;
 2. uzyskać z poszczególnych przedmiotów oceny nie niższe niż dobry;
 3. w trakcie nauki w Zespole Szkół otrzymywać ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą;
 4. uzyskiwać szczególne osiągnięcia w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub w zawodach sportowych na szczeblu okręgowym bądź centralnym, zostając ich laureatem lub finalistą;
 5. wykazywać się aktywnością na terenie szkoły, np. działając w samorządzie szkolnym, biorąc udział w różnych projektach, w tym międzynarodowych, promując szkołę w środowisku lokalnym (np. poprzez działalność w szkolnym kole wolontariatu i in.).

LAUREACI NAGRODY:

Rok szkolny 2020/2021 – Marta Cieśla, Marlena Wolna

 • Nominowani: Marta Cieśla, Marlena Wolna

Rok szkolny 2018/2019 – Maciej Mendak

 • Nominowani: Maciej Mendak

Rok szkolny 2017/2018 – Matylda Makaruk, Kamila Szmigiel

 • Nominowani: Matylda Makaruk, Kamila Szmigiel

ok szkolny 2016/2017 – Wolna Daria

 • Nominowani: Daria Wolna

Rok szkolny 2015/2016 – Putra Anna

 • Nominowani: Borgul Oliwia, Putra Anna, Górnik Jakub, Nożownik Agnieszka, Haziak Julia

Rok szkolny 2014/2015 – Gronostaj Ewa

 • Nominowani: Gronostaj Ewa

Rok szkolny 2012/2013 – Włodarczyk Piotr

 • Nominowany: Włodarczyk Piotr

Rok szkolny 2011/2012 – Lont Mariusz

 • Nominowani: Kiedos Katarzyna, Lont Mariusz, Maciejewska Aleksandra, Szczepaniak Anna

Rok szkolny 2010/2011 – Kasprzak Dorota, Loska Michał

 • Nominowani: Kasprzak Dorota, Loska Michał

Rok szkolny 2009/2010 – Skibińska Milena

 • Nominowani: Knapik Natalia, Skibińska Milena, Szewczyk Paweł

Rok szkolny 2008/2009 – Sieręga Iwona

Nominowani: Chaładyn Kamil, Krawczyk Damian, Patyk Tomasz, Sieręga Iwona, Sobalak Mateusz

Content | Menu | Access panel