Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

We wtorek, 26.04.2022 r. gościliśmy Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu – Pana Cezariusza Mostowskiego. Głównym powodem jego wizyty było złożenie gratulacji i wręczenie trzem uczniom naszej szkoły – tegorocznym stypendystom Prezesa Rady Ministrów – listów gratulacyjnych. Warto przypomnieć, że w tym roku szkolnym to zaszczytne stypendium otrzymali: Jakub Bugajski – uczeń klasy III LO, Mateusz Bzdak – z klasy IV Ti oraz Mateusz Ryś – z klasy II Ti. W imieniu całej szkolnej społeczności dołączamy się do gratulacji, składając im życzenia dalszych sukcesów.


Content | Menu | Access panel