Spotkanie z absolwentem szkoły, studentem czwartego roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Spotkanie z absolwentem szkoły, studentem czwartego roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ

W środę 23 marca gościliśmy Mateusza Tkaczyńskiego, absolwenta  klasy humanistycznej naszego liceum. Mateusz od 2018 roku studiuje prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Jest aktywistą i społecznikiem. Już w szkole średniej chętnie angażował się w różne przedsięwzięcia, m.in. działał w szkolnym teatrze, wolontariacie, w uczniowskim samorządzie, uczestniczył w projektach międzynarodowych Erasmus+, chętnie brał udział w uroczystościach szkolnych, organizował wystawy tematyczne związane ze swoimi zainteresowaniami humanistycznymi.

Wszystkie aktywności podejmowane już w szkole ponadgimnazjalnej pomogły mu zaistnieć w świecie studenckim. Obecnie swoje działania społecznikowskie i charytatywne może prowadzić na jeszcze szerszą skalę. Jest przewodniczącym Samorządu Studenckiego, działa w studenckich kołach naukowych (Koło Naukowe Prawa Medycznego WPiA UŁ;  Studenckie Koło Kryminalistyków UŁ; Koło Prawa Finansowego UŁ), organizuje i prowadzi spotkania z ważnymi ludźmi, m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, współpracuje z wieloma muzeami historycznymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Ma na swoim koncie ciekawe staże – np.w Ministerstwie Sprawiedliwości czy firmie MC2 Innovations. Został finalistą ogólnopolskiego konkursu Studencki Nobel w kategorii Działacz Społeczny.

Mateusz spotkał się z uczniami technikum i liceum, aby opowiedzieć im o swojej ścieżce kariery, podzielić się doświadczeniami i zarazić swoją pasją – zachęcić do działalności prospołecznej i charytatywnej. Pokazał, że można jednocześnie dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest zdobycie wymarzonego zawodu i pomagać innym, angażując się w życie społeczne.

W drugiej części spotkania Mateusz podzielił się wrażeniami z procesu tworzenia i publikowania książki „Pamiętnik z lat działalności konspiracyjnej i obozowej w czasie okupacji”. Są to wspomnienia jego prababci Janiny Mielczarek, która jako więźniarka polityczna w czasie II wojny światowej znalazła się w kilku niemieckich obozach zagłady.

Publikacja, oprócz pamiętnika, zawiera również przygotowany przez Mateusza suplement historyczny, zawierający zdjęcia z rodzinnej kolekcji, wyrys genealogiczny oraz wybrane dokumenty.

Mateusz swoją opowieść podsumował słowami, które wzruszyły zebranych na sali uczniów i nauczycieli,  a dotyczyły zachowania w pamięci losów każdego człowieka prześladowanego w czasie wojny.


Content | Menu | Access panel