Rozgrywki w halowej piłce nożnej

Rozgrywki w halowej piłce nożnej

Na zajęciach pozalekcyjnych przeprowadzonych na hali sportowej przy gimnazjum w Działoszynie nauczyciel Marek Leszczyński, prowadzący cyklicznie zajęcia, zorganizował na prośbę uczniów rozgrywki klasowe w halowej piłce nożnej. Udział wzięły prawie wszystkie klasy naszej szkoły, gdzie uczestnicy grali każdy z każdym w meczach trwających dwa razy po 5 minut. Mecze były bardzo wyrównane, a o zajęciu drugiego miejsca zadecydował stosunek bramek.

1. miejsce – IV TBI, 2. miejsce – I TBI, 3. miejsce – II TBI, 4. miejsce – II TI.


Content | Menu | Access panel