Branżowa Szkoła I Stopnia


To rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. W szkole pobierają naukę w zakresie kształcenia ogólnego. Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na 4-tygodniowych kursach organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Umiejętności praktyczne doskonalą w zakładach pracy lub warsztatach szkolnych. Podstawą organizacji praktycznej nauki zawodu jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Zajęcia praktyczne realizowane są na warsztatach szkolnych lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie. Zawód ten musi być zgodny z wykazem zawodów MEN. Osoba prowadząca zajęcia praktyczne powinna posiadać uprawnienia pedagogiczne oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zaletą systemu kształcenia jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

Wykaz zawodów MEN:

  • cieśla; cukiernik; dekarz; drukarz; elektryk; fotograf; fryzjer; blacharz; introligator; kaletnik; kamieniarz; kominiarz; kowal; krawiec; kucharz; kuśnierz; lakiernik; obuwnik; ogrodnik; pszczelarz; piekarz; rolnik; sprzedawca; stolarz; ślusarz; tapicer; wędliniarz; wiertacz; zdun; zegarmistrz; złotnik-jubiler; optyk-mechanik; elektromechanik; monter-elektronik; monter mechatronik; murarz-tynkarz; betoniarz-zbrojarz; blacharz samochodowy; garbarz skór; mechanik precyzyjny; modelarz odlewniczy; koszykarz-plecionkarz; blacharz izolacji przemysłowych; elektromechanik pojazdów samochodowych; górnik eksploatacji podziemnej; monter izolacji budowlanych; monter izolacji przemysłowych; monter konstrukcji budowlanych; monter nawierzchni kolejowej; mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych; mechanik pojazdów samochodowych; mechanik maszyn i urządzeń drogowych; mechanik-monter maszyn i urządzeń; mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter systemów rurociągowych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej; operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych; operator maszyn i urządzeń metalurgicznych; operator maszyn i urządzeń odlewniczych; operator maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego; operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego; operator maszyn leśnych; operator maszyn w przemyśle włókienniczym; operator obrabiarek skrawających; operator urządzeń przemysłu ceramicznego; operator urządzeń przemysłu szklarskiego; rękodzielnik wyrobów włókienniczych; rybak śródlądowy; monter budownictwa wodnego; górnik eksploatacji otworowej; górnik odkrywkowej eksploatacji złóż; pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (kształcenie wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o upośledzeniu w st. lekkim).
Content | Menu | Access panel