Etap szkolny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Etap szkolny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

25 listopada odbyły się eliminacje szkolne konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pn.”Poznaj swoje prawa w pracy”. W zawodach szkolnych uczestniczyło 16 uczniów naszej szkoły. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru z tematyki przepisów prawa pracy oraz bhp. Najlepiej z testem poradzili sobie uczniowie: Mateusz Bzdak (klasa 2Ti) oraz Mateusz Mucha (klasa I Ti(p)) i to oni będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach regionalnych, które odbędą się w Łodzi.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Koordynatorzy Konkursu
mgr Edyta Loska
mgr Damian Loska

Content | Menu | Access panel