Dyrekcja

Dyrektor: mgr Marcin Słupiński

Wicedyrektor: mgr Barbara Makaruk

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Bożena Rak