Zjazd Absolwentów


Drodzy Absolwenci, Nauczyciele, Przyjaciele!

W tym roku przypada 60 rocznica powstania Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie. Pragnąc upamiętnić ten jubileusz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zapraszają do udziału w III Zjeździe Absolwentów i Nauczycieli. Zapraszamy do świętowania wszystkich, dla których Nasza Szkoła była miejscem ważnym, miejscem zdobywania wiedzy, kształtowania charakterów, nawiązywania przyjaźni. Liczymy na to, że rocznica, którą będziemy celebrować 4 listopada będzie czasem wyjątkowym i niezapomnianym, a nade wszystko okazją do wspominania wydarzeń, które choć minione, pozostają w pamięci na zawsze. Dlatego już dziś zachęcamy do podzielenia się swoimi historiami, refleksjami, anegdotami związanymi z młodzieńczym czasem spędzonym w szkole. Wspomnienia można przesyłać na adres mailowy: wspomnienia@curie.pl

Kierujemy do Państwa również ogromną prośbę o przekazywanie informacji na temat zjazdu swoim Koleżankom i Kolegom z klasy.

Podróż w czasie do szkolnych lat, to radość z samej podróży, ale też wzruszające chwile i spotkania.

Spotkajmy się zatem, bądźmy znów razem. Niech nie zabraknie nikogo z Nas!


Ważne informacje na temat zjazdu

Termin:

  • 4 listopada 2023r.

Miejsce:

  • Część oficjalna: budynek Zespołu Szkół, ul. Grota Roweckiego 5
  • Bal: restauracja „Perła” w Działoszynie

Warunki uczestnictwa:

  • wpłata wpisowego w wysokości 300 zł (cena obejmuje bal, szwedzki bufet/ bufet kawowy, materiały promocyjne)
    na konto 28 9251 0009 0035 2545 3000 0010 (w tytule należy podać imię i nazwisko (aktualne i z czasów szkolnych) oraz rok ukończenia szkoły).
  • rejestracja na stronie internetowej szkoły: www.curie.pl/zjazd lub pod numerem telefonu 504 265 223

Termin przyjmowania wpłat:

  • do 20 października 2023r.
Content | Menu | Access panel