Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

Miło nam poinformować, że 14 uczniów naszej szkoły, z najlepszymi wynikami w nauce, zostało zakwalifikowanych do programu stypendialnego „Zawodowcy w Łódzkiem  – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”.

Każdy spośród stypendystów z klas drugich, trzecich i czwartych Technikum w Zespole Szkół w Działoszynie otrzyma  stypendium w wysokości 6000,00 zł brutto. Głównym warunkiem otrzymania w/w dofinansowania było uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019. Otrzymane środki pieniężne uczniowie mogą wykorzystać m.in. na:

  • zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, w tym zakup komputera i oprogramowania lub innego sprzętu i wyposażenia mającego zastosowanie w kształceniu zawodowym;
  • opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących, kursach i szkoleniach e-learningowych;
  • opłacenie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych organizowanych na terenie kraju i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia;
  • opłacenie uczestnictwa w kursach językowych;
  • opłacenie instalacji i korzystanie z Internetu;
  • zakup literatury fachowej.

Program stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem” realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Celem programu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Stypendystom gratulujemy!

Content | Menu | Access panel