„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” także dla uczniów Zespołu Szkół w Działoszynie

„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” także dla uczniów Zespołu Szkół w Działoszynie

20 lutego 2020 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się uroczysta gala wręczenia listów gratulacyjnych młodzieży, która w roku szkolnym 2019/2020 otrzymała stypendium dla najzdolniejszych uczniów szkół kształcących zawodowo. Uroczystość  połączona była z zawarciem umów stypendialnych. Stypendyści odebrali listy gratulacyjne z rąk marszałka województwa łódzkiego  pana Grzegorza Schreibera, oraz członka zarządu województwa łódzkiego pana Andrzeja Górczyńskiego, Obecni byli przy tym rodzice i dyrektorzy szkół.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wśród najzdolniejszych uczniów województwa łódzkiego znalazło się aż czternastu z naszej szkoły. To uczniowie z klas II, III i IV technikum, którzy otrzymali na świadectwie szkolnym średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4,5. Gratulujemy!!!

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, realizowany przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu województwa łódzkiego oraz budżetu państwa. Jego wartość to ponad 9 milionów 290 tysięcy zł. Program skierowany jest do uczniów, którzy uczą się w co najmniej drugich klasach szkół z naszego województwa prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem uczestnictwa w programie jest też, między innymi, uzyskanie w ubiegłym roku szkolnym średniej ocen z przedmiotów zawodowych nie niższej niż 4,5. Stypendium wynosi 6 tys. zł lub 10 tys. zł brutto w przypadku osób z niepełnosprawnościami.


Content | Menu | Access panel