Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Pełna treść komunikatu


PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZED ZARAŻENIEM KORONAWIRUSEM

 1. Unikanie miejsc zatłoczonych,
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra),
 3. W miarę możliwości załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub przez telefon,
 4. Jeżeli nie ma takiej konieczności, bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
 5. Unikanie uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach,
 6. Regularne i dokładne mycie rąk,
 7. Unikanie dotykania ręką oczu, nosa i ust,
 8. Podczas kaszlu lub kichania, zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, zużytą chusteczkę higieniczną należy natychmiast wyrzucić do kosza na śmieci i zdezynfekować ręce,
 9. Regularne dezynfekowanie swojego telefonu i nie korzystanie z niego podczas spożywania posiłków,
 10. Regularne mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych,
 11. Prawidłowe odżywianie i nawadnianie organizmu,
 12. Przestrzeganie zasad higieny żywności,
 13. Korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, informacje znajdują się na stronach instytucji publicznych: gis.gov,pl, gov.pl/koronawirus

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do zaleceń i rekomendacji służb sanitarnych i medycznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w celu ułatwienia Państwa kontaktu i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił w ramach infolinii numery telefonów: 34 311 10 31, 34 311 39 26, 34 311 34 95 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05 oraz 607 100 443, 797 934 422, 798 069 484 czynne całą dobę.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pajęcznie

Content | Menu | Access panel