Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W ramach działań związanych z doradztwem zawodowym w dniu 30.10.2018 r. mogliśmy gościć w naszej szkole uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 2 z Działoszyna. Uczniowie pod opieką swoich opiekunów p. A. Szymali, p. B. Bujak mogli uczestniczyć w lekcji otwartej, na której zapoznali się ze specyfikacją, możliwościami rozwoju, pracy jaka wiąże się z wyborem kształcenia w zawodzie Technik Budownictwa.

Nauczyciele A. Ryś, G. Krzypkowska wraz z uczniami kl II TB zorganizowali swoim młodszym kolegom cykl kształcenia w Technikum Budowlanym oraz możliwości, na które mogą liczyć starając się o zatrudnienie – po ukończeniu tego profilu. Lekcja spotkała się z pozytywnym odbiorem w środowisku uczniowskim, co daje możliwości i motywację do zorganizowania kolejnych tego typu spotkań i prezentacji innych zawodów.


Content | Menu | Access panel