XII Powiatowy Konkurs Recytatorski

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski

14 marca b.r. w Zespole Parkowo-Pałacowym w Działoszynie już po raz dwunasty odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich”. Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prezentowali wybrane utwory zarówno w przekładzie, jak i w języku angielskim.  W bieżącym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się utwory współczesnych pisarzy, takich jak: George R.R. Martin, Graham Masterton, Paula Hawkins, czy Jojo Moyes. Tradycyjnie jednak część uczestników sięgnęła też do klasyki, wybierając dzieła Williama Shakespeare’a, Williama Blake’a, Wystana Hugh Audena,  Lorda Byrona, czy Oscara Wilde’a. Odpowiedni dobór repertuaru, poprawność językową oraz ciekawe interpretacje utworów wysoko oceniło jury w składzie: przewodniczący-mgr S. Barczak oraz mgr D. Czuba i mgr J. Nowakowska, przyznając miejsca i wyróżnienia.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

  • I miejsce – Aleksandra Bądaś (Zespół Szkół w Działoszynie) oraz Maria Szymczyk (Zespół Szkół w Pajęcznie)
  • II miejsce – Anna Wiskulska (Zespół Szkół w Działoszynie)
  • III miejsce – Jakub Michalak (Zespół Szkół w Pajęcznie)
  • Wyróżniono też: Abigail Żarowską, Natalię Kowalską i Karolinę Kraskę z Zespołu Szkół w Pajęcznie.

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano następujące miejsca:

  • I miejsce –  Natalia Opołczyńska (Gimnazjum w Działoszynie)
  • II miejsce – Jakub Tomalka (Gimnazjum w Trębaczewie)
  • III miejsce – Roksana Dąbrowska ( Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy)

Tradycyjnie, w części pozakonkursowej,  uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie zaprezentowali inscenizację w języku angielskim pt. ”The Right Thing to Do”, przygotowaną pod kierunkiem mgr Anny Adrjanowicz-Noga – pomysłodawcy i organizatora tego konkursu.


Content | Menu | Access panel