Wyjazd na budowę

Wyjazd na budowę

16.10.2017 r. opiekunowie – Grażyna Krzypkowska i Bogdan Sokalski w ramach prowadzonych warsztatów budowlanych, zorganizowali uczniom I klasy Technikum Budowlanego lekcję plenerową. Dzięki tej inicjatywie, młodzież mogła spędzić czas na pobliskiej budowie – budynku produkcyjno-usługowego w Zalesiakach. Tam doszło do konfrontacji teorii z praktyką. Pomimo, że dopiero miesiąc temu rozpoczęła się ich edukacja w kierunku budowlanym wykazywali się dużą znajomością branży. Z zaciekawieniem słuchali pogadanki o sposobach wykonywania obiektów w konstrukcji stalowej, montażu świetlików dachowych, wykonywania fundamentów oraz ich izolacji.

Następnym punktem wycieczki był powstały z początkiem XX w ubiegłego stulecia nitowany most w Lelitach. Zakończeniem wyjazdu było wspólne ognisko. Młodzież wracała zadowolona, z aprobatą wypowiadała się co do tak zorganizowanych zajęć.


Content | Menu | Access panel