Wycieczka integracyjna klas pierwszych

Wycieczka integracyjna klas pierwszych

20 września 2021 roku klasy pierwsze (I TLP oraz I TBI) wraz z wychowawcami p. Eweliną Cichoń- Kościela i p. Aleksandrą Strelczonek oraz z nauczycielem języka angielskiego p. Anetą Brzezińską- Leszczyk wybrały się na pierwszą w ich nowej szkole wycieczkę do Częstochowy i do Mokrej, która wyczekiwana była już niemalże od samego początku września. Młodzież spragniona wspólnych wrażeń i integracji miała możliwość nie tyko obejrzenia wybranego przez siebie filmu pt. „Czarny Młyn”, ale również zapoznania się z krótką historią naszego regionu. Uczestnicy wycieczki mogli wysłuchać krótkiego wykładu p. Cichoń-Kościelnej, która pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą przybliżyła historię tej bitwy oraz przypomniała młodzieży naszej szkoły o tragicznych wydarzeniach września 1939 roku. Wszyscy uczniowie wrócili z wycieczki zadowoleni. Klasy zgodnie przyznały, że wspólnie spędzony czas pomógł im się lepiej poznać.

Prócz wspomnień mamy nadzieję na następny wspólny wyjazd!!!

Ewelina Cichoń-Kościelna
Aleksandra Strelczonek
Aneta Brzezińska-Leszczyk

Content | Menu | Access panel