Współpraca z Politechniką Łódzką

Współpraca z Politechniką Łódzką

W dniu 3 listopada 2021r. miało miejsce spotkanie z wykładowcą Politechniki Łódzkiej p. dr Anną Sykuła. W postaci prezentacji został przedstawiony Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie klas III liceum i IV technikum dowiedzieli się na jakich kierunkach studiów mogą podjąć dalszą naukę i jakie wymagania muszą spełniać aby się na nie dostać. Zostały przedstawione możliwości rozwoju intelektualnego i sportowego na uczelni a także perspektywy praktyk i pracy w firmach krajowych i zagranicznych po skończeniu studiów na Wydziale BiNOŻ PŁ. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematyką spotkania jak też możliwością dalszej współpracy z uczelnią m. in. w formie wycieczki do laboratorium Instytutu Surowców Naturalnych i Kosmetyków PŁ.

Content | Menu | Access panel