Wizyta w Warszawie

Wizyta w Warszawie

W dniu 13 grudnia 2022 roku uczniowie klas: IV TLI(G), IV TBI, III TLB, III TPI wraz z opiekunami Paniami: Małgorzatą Putrą, Anetą Brzezińską-Leszczyk, Eweliną Cichoń-Kościelną i Erwiną Bugajską wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Swój pobyt rozpoczęli od wizyty w Sejmie RP. Poznali historię polskiego parlamentaryzmu, organizację pracy Sejmu, klubów i kół poselskich, przyglądali się dyskusji na forum sejmu. Towarzyszyła im Pani Beata Mateusiak – Pielucha- Poseł na sejm RP, która w ciekawy sposób opowiadała o swojej pracy w sejmie i w komisjach stałych. Dzięki Pani poseł młodzież miała okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek z sejmowych kulis, a także zjeść obiad w stołówce sejmowej, na który została zaproszona. Niespodzianką było przybycie wiceministra spraw zagranicznych- Pana Marcina Przydacza, który znalazł czas, by przywitać się z uczniami i opowiedzieć o swojej drodze do teki wiceministra. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia uczniowie wraz z opiekunami serdecznie podziękowali Pani Poseł i Panu Ministrowi za życzliwość, poświęcony czas i wartościową lekcję parlamentaryzmu.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Więzienia Pawiak, miejscu szczególnym dla Polski i Polaków. To tutaj, na ulicy Dzielnej, w czasach okupacji hitlerowskiej funkcjonowało więzienie śledcze Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego- największe więzienie polityczne na terenie okupowanej Polski. Miejsce naznaczone męczeństwem i martyrologią narodu polskiego. Młodzież naszej szkoły oddała hołd rodakom, zapalając znicz przy tablicy upamiętniającej pomordowanych Polaków. Na zakończenie pobytu w stolicy wszyscy uczestnicy wycieczki zwiedzili Mauzoleum Walk i Męczeństwa, mieszczące się w dawnej siedzibie gestapo na Alei Szucha- miejsce nazistowskiej kaźni Polaków.

Pobyt w Warszawie był dla nas wszystkich był nie tylko lekcją wiedzy o społeczeństwie, ale również lekcją historii, tak ważną dla młodych pokoleń. Pamięć, sława i cześć dla wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę.


Content | Menu | Access panel