Warsztaty z technologii zapraw i betonów

Warsztaty z technologii zapraw i betonów

II etap na Politechnice Częstochowskiej z „Warsztatów z technologii zapraw i betonów” odbył się w piątek 25.11.2022r. Tym razem uczniowie 4TB na czele z opiekunem mgr inż. Magdaleną Kozioł zapoznali się z podstawami projektowania betonów zwykłych, a następnie na wcześniej przygotowanych próbkach betonu, wykonali w laboratorium Wydziału Budownictwa badania wytrzymałościowe na ściskanie oraz opracowali wyniki oznaczeń. Na koniec warsztatów dr inż. Bogdan Langier zaprezentował uczniom bardzo ciekawy wykład na temat nowego znaczenia betonu: przezroczystego, samoczyszczącego oraz betonu świecącego w ciemności z kruszywem luminescencyjnym. Oczywiście to nie koniec naszej edukacji na Politechnice Częstochowskiej, kolejne warsztaty będą dotyczyły geotechniki.


Content | Menu | Access panel