Warsztaty z podstaw geotechniki – etap 2.

Warsztaty z podstaw geotechniki – etap 2.

15 grudnia 2022r. klasa 4 technikum budowlanego pod czujnym okiem dr inż. Aliny Pietrzak wyznaczyła stopień i wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz wykonała badanie optymalnej wilgotności gruntu ręcznie oraz mechanicznie za pomocą aparatu Proctora. Badanie to pokazuje do jakiej gęstości podłoża należy dążyć, aby nadawało się pod zabudowę, tak żeby cała konstrukcja była stabilna.


Content | Menu | Access panel