Warsztaty z podstaw geotechniki – etap 1.

Warsztaty z podstaw geotechniki – etap 1.

W naszym technikum budowlanym uczniowie nigdy się nie nudzą, rozpoczęliśmy kolejne warsztaty na Wydziale Budownictwa, tym razem z podstaw geotechniki. Klasa 4 TB dnia 1.12.2022r. miała okazję wykonać analizę makroskopową gruntu, aby wstępnie określić rodzaj gruntu, a także niektóre z jego cech fizycznych. Uczniowie wykonali analizę sitową, a wyniki przedstawili w postaci krzywej uziarnienia. Kolejne badania gruntu, nastąpią 15 grudnia o czym na pewno Państwa poinformujemy. Zapraszamy do reportażu z tych zajęć.


Content | Menu | Access panel