VI Międzyszkolny Konkurs „Kultura bezpieczeństwa”

VI Międzyszkolny Konkurs „Kultura bezpieczeństwa”

Uczniowie naszej szkoły: Mariusz Owczarek, Sylwia Drej, Marlena Wolna wzięli udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego.


Content | Menu | Access panel