V Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych Nieborów 2020

V Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych Nieborów 2020

W dniach 21-25 września 2020r. uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie: Oliwia Stefanek, Mateusz Mucha i Kacper Marek oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych Agnieszka Ryś reprezentowali Powiat Pajęczański w V Wojewódzkim Zjeździe Liderów Młodzieżowych, który odbył się w miejscowości Nieborów.

Organizatorem Zjazdu było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które koordynuje działania wynikające z zapisów Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Od lat tematyka Zjazdu ukierunkowana jest na obszary związane z uzależnieniem od środków psychotropowych, agresji rówieśniczej i przemocy domowej. W tym roku hasło zjazdu brzmiało:  „Pułapki umysłu – dlaczego mózg chce więcej?”.

Zajęcia prowadzone przez dr Roberta Bieleckiego, prof. Jolantę Zawilską, dr Teresę Jadczak – Szumiło, Małgorzatę Rudnicką i Joannę Streit – Wlaźlak odbywały się w pięciu równoległych grupach, w których praca ukierunkowana była na mózg oraz to czy mamy na niego wpływ czy nie. Dodatkowo odbywały się warsztaty rozwijające zainteresowania uczniów (grupa dziennikarska, taneczna, sportowa) oraz zajęcia dla opiekunów, którzy pracowali nad samoakceptacją wskazując swoje atutu i braki, a także prowadzili rozmowy o tym jak budować i podnieść samoocenę ucznia. Fundacja INNOPOLIS prowadziła spotkania profilaktyczne typu Open Space – Hyde Park. Zjazd uświetnił występ Krzysztofa Antkowiaka- piosenkarza, kompozytora i autora tekstów, a także terapeuty, który dzielił się doświadczeniami na temat wyjścia z uzależnienia od narkotyków, alkoholu i hazardu.

W ostatnim dniu spotkania odbyła się prezentacja liderskich projektów młodzieżowych oraz pokaz Gazety Zjazdowej wraz z podsumowaniem Zjazdu w obecności wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Zięby. Pozostaje nam nadzieja, że wypracowane przez młodzież działania podczas tegorocznego Zjazdu Liderów pozwolą na odnalezienie odpowiedniego wzorca młodego człowieka, samoakceptację, wyzbycie się uprzedzeń i myślenia stereotypowego, aby pomogło to w postrzeganiu siebie w dorosłym życiu.


Content | Menu | Access panel