Tegoroczne obchody DBI w naszej szkole

Tegoroczne obchody DBI w naszej szkole

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu „Safer Internet”. Ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

Na terenie szkoły równolegle podejmowaliśmy różne działania. Podczas zajęć komputerowych, informatyki i lekcji wychowawczych odbyły się lekcje, które miały na celu zapoznanie młodzieży z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z nowoczesnych technologii, przeprowadzono pogadanki, uczniowie mieli również okazję obejrzeć krótkie filmy dotyczące zagrożeń czyhających w sieci. Omówione zostały potencjalne zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z Internetu, uczniowie odnosili się do swoich doświadczeń w tym względzie, przygotowywali prezentacje multimedialne oraz plakaty na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wszystkie podjęte działania łączył jeden cel: wypromowanie bezpiecznego, odpowiedzialnego i kulturalnego korzystania z sieci przez wszystkich jej użytkowników.

Edyta Loska, Damian Loska

1 miejsce – Kacper Bojur – klasa 4Ti

2 miejsce – Kamil Grala – klasa 1Ti

3 miejsce – Patryk Kucharski – klasa 4Ti

Content | Menu | Access panel