Technologia zapraw i betonów

Technologia zapraw i betonów

W dniu 4 listopada 2022 roku klasa 4TB wraz z opiekunem Magdaleną Kozioł rozpoczęła serię warsztatów na Politechnice Częstochowskiej, Wydział budownictwa. Pierwsze zajęcia poprowadził dr inż. Bogdan Langier na temat „Technologii zapraw i betonów”. Warsztaty rozpoczęły się wykładem „Beton w świetle normy PN EN 206„, a następnie uczniowie mieli okazję popracować w Laboratorium Materiałów Budowlanych, gdzie  przygotowali próbne zaroby mieszanek betonowych oraz przeprowadzili badanie konsystencji i objętości mieszanki betonowej. A to dopiero początek naszej współpracy z Politechniką Częstochowską, dalsze badania betonu 25.11.2022r.

Za dofinansowanie do transportu, bardzo dziękujemy Radzie Rodziców.


Content | Menu | Access panel