Technikum Programistyczne

Technik Programista

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. To znakomity wybór drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Zawód ten daje możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych oraz desktopowych.

W procesie rekrutacji uwzględniane są następujące przedmioty: polski, matematyka, informatyka, fizyka.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka.

Zawodowe przedmioty teoretyczne i praktyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych.

Ciągła praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców.

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów, zdobędzie następujące kwalifikacje:

  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Uczniowie, którzy podejmą naukę na tym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w językach tj. C++, Python, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL, HTML5 i CSS.

Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.