Szkoła młodych patriotów

Szkoła młodych patriotów

Od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. nasza szkoła brała udział w V edycji „Szkoły młodych patriotów” organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej”. W projekcie zrealizowaliśmy 8 zadań:

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
  3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
  4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  7. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.
  8. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”.

Celem projektu było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, chętnie uczestniczyli oni w poszczególnych etapach. Efektem pracy całej społeczności szkolnej było otrzymanie certyfikatu „Szkoły młodych patriotów”.

Content | Menu | Access panel