Szacowni Goście z Wizytą w Zespole Szkół

Szacowni Goście z Wizytą w Zespole Szkół

W czwartek, 03.10.2019 r. w murach naszej szkoły gościli z wizytą: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Pani Marzena Machałek, Poseł na Sejm RP – Pani Beata Mateusiak– Pielucha, Wicewojewoda Łódzki- Pan Karol Młynarczyk, Kurator Oświaty w Łodzi – Pan Grzegorz Wierzchowski, Starosta Powiatu Pajęczańskiego – Pan Zbigniew Gajęcki, Wicestarosta Powiatu Pajęczańskiego – Pan Paweł Sikora, a także Przewodnicząca Rady Powiatu Pajęczańskiego – Pani Dorota Jaskuła, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – Pani Anna Tkaczyńska oraz Radni Powiatu Pajęczańskiego.

Dyrektor – Pan Marcin Słupiński oprowadził gości po budynku szkoły, prezentując pracownie przedmiotów zawodowych. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na tematy dotyczące kształcenia zawodowego, problemów współczesnej edukacji oraz działań szkoły, wykorzystujących pozabudżetowe środki. Sporo uwagi Goście poświęcili realizowanym w szkole projektom unijnym, krajowym i zagranicznym, a także rozmowom z młodzieżą.

Dla całej społeczności Zespołu Szkół w Działoszynie ta wizyta okazała się miłą niespodzianką, ale i wielkim splendorem.


Zdjęcia 3-6 – https://www.facebook.com/PiSPowiatPajeczanski/

Content | Menu | Access panel