Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, w pozostałych dziedzinach wiedzy ma wyniki co najmniej dobre.

Rok szkolny 2020/2021 – Justyna Rosa, Oliwia Chmiel, Marek Kacper, Mateusz Bzdak

Rok szkolny 2019/2020 – Marta Cieśla, Marlena Wolna

Rok szkolny 2018/2019 – Maciej Mendak

Rok szkolny 2017/2018 – Kamila Szmigiel, Maciej Mendak

Rok szkolny 2016/2017  – Matylda Makaruk, Maciej Mendak

Rok szkolny 2015/2016  – Daria Wolna, Konrad Radek

Rok szkolny 2014/2015 – Anna Putra, Konrad Radek

Rok szkolny 2013/2014 – Ewa Gronostaj

Rok szkolny 2011/2012 – Aleksandra Maciejewska, Mariusz Lont

Rok szkolny 2010/2011 – Katarzyna Kiedos, Mariusz Lont

Rok szkolny 2009/2010 – Milena Skibińska

Rok szkolny 2008/2009 – Milena Skibińska, Damian Krawczyk

Rok szkolny 2007/2008 – Kamil Drab, Mateusz Sobalak

Rok szkolny 2006/2007 – Krzysztof Kasprzak

Rok szkolny 2005/2006 – Julita Garbowska

Rok szkolny 2004/2005 – Katarzyna Dworzyńska

Rok szkolny 2003/2004 – Iwona Wojtal

Rok szkolny 2002/2003 – Ewelina Posmyk

Rok szkolny 2001/2002 – Paulina Stachera

Rok szkolny 2000/2001 – Krzysztof Mielczarek, Tomasz Goral

Rok szkolny 1999/2000 – Jakub Wojtal

Rok szkolny 1998/1999 – Magdalena Mikołajczyk

Rok szkolny 1997/1998 – Anna Różańska