Spotkanie projektowe Erasmus Plus „Digital Griots”

Spotkanie projektowe Erasmus Plus „Digital Griots”

W piątek 19 października b.r. Starosta Pajęczański spotkał się z międzynarodową grupą projektową, która gościła w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie w ramach spotkania projektowego Erasmus Plus „Digital Griots”. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się informacjami dotyczącymi systemów edukacji w poszczególnych krajach,  wrażeniami z pobytu w Polsce oraz przedstawić założenia i dalsze plany dotyczące realizacji projektu. Partnerami w projekcie są: Turcja, Grecja, Portugalia, Włochy, Bułgaria oraz Polska.

W XXI wieku wykorzystanie technologii i bycie online stało się powszechne. Dlatego ważne jest, by  stworzyć model obywatela cyfrowego, który umiejętnie korzysta z Internetu, jest świadomy zarówno dobrodziejstw z niego płynących, jak i możliwych zagrożeń. Projekt „Digital Griots” jest więc odpowiedzią na potrzeby naszych czasów. Jego głównym założeniem jest wyposażyć użytkowników technologii w podstawowe umiejętności, które pozwolą im przetrwać w świecie cyfrowym. Młodzież działająca w projekcie na okazję rozwijać swoje umiejętności cyfrowe i językowe, doskonalić umiejętności korzystania z zasobów internetowych i krytycznego selekcjonowania treści, a także poznać różne formy przekazu.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Działoszynie w latach 2017-2019. Grupa projektowa: koordynator- Anna Adrjanowicz-Noga oraz członkowie: Dorota Czuba, Małgorzata Mandat oraz Andrzej Mostowski.


Content | Menu | Access panel