RUSZA III EDYCJA PROGRAMU „ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM”

RUSZA III EDYCJA PROGRAMU „ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM”

Od połowy grudnia rusza nabór do III edycji projektu „Zawodowcy w Łódzkiem. Stypendia dla najzdolniejszych.” Stypendia przeznaczone będą dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z klas II, III, i IV. W III edycji projektu stypendium będzie wynosiło 3.000 zł. Regulamin projektu stypendialnego dostępny będzie na stronie: www.zawodowcy.lodzkie.pl od 16 grudnia.

Do projektu aplikować będą mogli uczniowie którzy:

  • w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
  • są uczniami co najmniej II klasy;
  • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;
  • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” ani w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”;
  • nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
Content | Menu | Access panel