Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 2.09.2019 r. o godzinie 9:00. Serdecznie powitaliśmy wszystkich zebranych, a szczególnie zaproszonych gości:

  • Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej panią Beatę Mateusiak-Pielucha
  • Wicestarostę powiatu pajęczańskiego pana Pawła Sikorę
  • Przewodniczącą Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej panią Annę Tkaczyńską
  • Przewodniczącą Rady Rodziców panią Anitę Kasprzak

oraz gospodarzy uroczystości: dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców oraz koleżanki i kolegów.

Nasi zaproszeni goście skierowali kilka ważnych słów do naszej młodzieży oraz do pracowników oświaty po czym zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po oficjalnej części rozeszliśmy się do klas wraz z naszymi wychowawcami.


Content | Menu | Access panel