Rekrutacja – Zakwalifikowani

Rekrutacja – Zakwalifikowani

Kandydaci do naszej szkoły zostali poinformowani mailowo (adres podany podczas rejestracji online) o zakwalifikowaniu do wybranego przez siebie typu szkoły. Jeżeli nie otrzymaliście wiadomości e-mail prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w celu uzyskania informacji.

Przypominamy o potwierdzeniu woli przyjęcia do naszej szkoły (od 19 lipca do 22 lipca) w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały już one złożone podczas składania wniosku.

Dodatkowo prosimy o dostarczenie także: dwóch fotografii, karty zdrowia oraz w przypadku kandydatów do technikum – zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

O przyjęciu do wybranego przez siebie typu szkoły poinformujemy 25 lipca 2022 r.

Content | Menu | Access panel