Projekt „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie”

Projekt „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie”

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować uczniów Technikum o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W DZIAŁOSZYNIE”. Projekt jest współfinansowany z  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 11 – XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie 03 – XI.3 -Kształcenie zawodowe; Poddziałanie 01 – XI.3.1 – Kształcenie zawodowe. Będzie on realizowany do 31.05.2022r.

Projekt skierowany jest do 68 uczniów różnych typów technikum – informatycznego, budowlanego oraz logistycznego. Pozwoli na podniesienie kwalifikacji i rozszerzenie kompetencji młodzieży uczącej się zawodu w naszej szkole. Pozyskane ze środków unijnych pieniądze pozwolą także doposażyć placówkę w nowoczesny sprzęt potrzebny do efektywnego kształcenia.

Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała możliwość odbycia staży zawodowych w lokalnych firmach, przedsiębiorstwach, organach administracji publicznej. Staże te pozwolą zdobyć zawodowe doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy, ale, co równie ważne, wiążą się też z finansowym wsparciem. Każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium w wysokości 1800 zł.

Ważnym i jednocześnie atrakcyjnym elementem projektu są zaplanowane dla uczniów kursy podnoszące kwalifikacje i dostosowane do potrzeb rynku pracy. W rozpoczynanym właśnie projekcie zaplanowano kilka kursów: prawa jazdy kat. B, obsługi wózków widłowych, grafiki komputerowej, AutoCad oraz kurs światłowodowy. Młodzież będzie mogła zdobyć zdobywać nowe umiejętności, nie ponosząc żadnych kosztów własnych.

Projekt „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół w Działoszynie” stwarza uczniom olbrzymie możliwości zawodowego rozwoju, a samej placówce pozwala wzbogacić bazę dydaktyczną.

W najbliższym czasie ogłosimy nabór chętnych do projektu.  Wszystkie potrzebne dokumenty znajdą się na stronie internetowej szkoły. Prosimy o śledzenie aktualności.

Content | Menu | Access panel